Individuelt forløb

Fik du aldrig gjort dit grundforløb færdigt?

Eller mangler du et bestemt fag eller niveau?

Vil du gerne tage dit grundforløb på et bestemt tidspunkt i rolige og trygge omgivelser med den læringsstil, der passer dig bedst?

Så er Åbent Lærings Center noget for dig!

Sammen kan vi lave en personlig uddannelsesplan, så du har mulighed for at tage den grundforløbspakke eller de fag, du skal have for at få en praktikplads inden for butik/handel/kontor/event eller for at kunne læse videre på en videregående uddannelse.

Studieform

Vi har skabt et åbent og fleksibelt læringsmiljø, hvor indlæring foregår i dit eget tempo, så du selv disponerer over din tid og lærer på den måde, hvad der er bedst for dig.

Forløbet foregår ved, at du får udleveret selvinstruerende materialer, som du selvstændigt arbejder med. Der vil selvfølgelig altid være en underviser til stede, som kan hjælpe og vejlede dig, når der er behov for det.

Endvidere kan du få individuel vejledning, hvis du støder ind i problemer med at lære/forstå et fags indhold.

Hent brochure om Åbent Læringscenter her.

Som elev i Åbent Læringscenter får du inden opstart lagt en individuel plan med netop de fag og niveauer, du skal have. Ved opstart får du udleveret planen for hele forløbet, så du også selv har overblik over dit uddannelsesforløb. Du har ét fag ad gangen, og du kan således fordybe dig 100% i dette, indtil du starter på næste fag.

Forløbets varighed

Længden på dit forløb afhænger af, hvilken "pakke" du skal have:

  • Hvis du skal have en EUD-student (grundforløb for dem, der har gymnasial baggrund) er dit forløb i Åbent Læringscenter på op til 10 uger
  • Hvis du skal have et EUD/EUX grundforløb er dit forløb i Åbent Læringscenter på op til 20 uger
  • Hvis du skal have enkeltfag er der en bestemt længde på hvert fag (se under menupunktet Fag/forløb)

 

Har du spørgsmål til den plan, du har fået udleveret omkring dit forløb, skal du kontakte kontoret i Åbent Læringscenter (K101):

Henriette Steensgaard Hansen

Tlf.: 7216 2895

Mail: hesh@slet-dette.campusvejle

 

Ønsker du at tilmelde dig eller har du spørgsmål vedr. Åbent Læringscenter, så kontakt en af vores studievejledere:

Dorthe Søndermølle Jensen

Tlf.: 7216 2654

Mail: dsj@slet-dette.campusvejle.dkremove-this.

Sanne Roed Andreasen

Tlf.: 7216 2780

Mail: saan@remove-this.campusvejle.dk