Hovedforløb

Praktiktiden i virksomheden er op til 2 år, hvor du skal på skole indimellem. Hvor mange uger du skal på skole, og hvor skoleopholdene foregår, er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, men svinger fra 6 til 15 uger, som fordeles ud over praktiktiden. Foregår skoleopholdene langt fra, hvor du bor, får du tilbud om at bo på skolehjem ved skolen. Som afslutning på dit hovedforløb skal du lave en fagprøve, som du skal forsvare til en eksamen.

Har du relevant erhvervserfaring, kan det betyde, at praktikdelen afkortes med f.eks 3, 6 eller 12 måneder. I visse tilfælde gives merit for hele praktikdelen. I så fald skal du kun gennemføre skoleophold og fagprøven, der normalt ligger i løbet af elevtiden. Dette afklares ved en realkompetencevurdering, når du starter på uddannelsen.

Uddannelsesgaranti

Der er uddannelsesgaranti ved handelsuddannelsen og detailuddannelsen. Det betyder, at hvis du har gjort, hvad du kunne for at finde en praktikplads ved afslutningen af grundforløb 2, men endnu ikke har fundet en, vil du få tilbud om at starte i skolepraktik i skolens praktikcenter.

I skolepraktik får du samme uddannelse som i en virksomhed, men er samtidigt fortsat praktikpladssøgende, og målet er derfor, at du hurtigst muligt får en praktikplads i en virksomhed til resten af din læretid.