Deltagerbetaling

Hvad koster undervisningen?

AVU

 • 120 kr. for kernefag (dansk, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og historie)

 • 1.230 kr. for tilvalgsfag (fx. it, billedkunst)

 • efterlønnere og alderspensionister, skal betale en tillægsdeltagerbetaling pr. modul på 750 kr.
 • Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld kostpris. 
  Her kan du læse mere om de nøjagtige priser og videregående uddannelser.

2-årig HF

 • Undervisningen er gratis

 • 250 kr. pr. år til materialer

HF enkeltfag

 • 450 kr. for bl.a. biologi, dansk, engelsk, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag, tysk.

 • 1.100 kr. for bl.a. billedkunst, filosofi, spansk.

 • efterlønnere og alderspensionister, skal betale en tillægsdeltagerbetaling pr. modul på 750 kr.
 • Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld kostpris. 
  Her kan du læse mere om de nøjagtige priser og videregående uddannelser.

FVU-undervisning og Ordblindeundervisning er fortsat gratis.

------------------

Deltagerbetalingen kan refunderes, når man har taget en hel hf eller en 'hf-pakke' -forhør nærmere hos studievejlederne.

-----------------

Når du søger SU, kan du særskilt søge om tilskud til deltagerbetalingen - under punktet ’Tilskud til deltagerbetaling’.  
85 % af din deltagerbetaling blive tilbagebetalt løbende sammen med din SU. Tilskuddet er skattepligtigt ligesom SU.
-----------------

Betaling 
Du kan betale kontant eller med dankort på VUC, og du kan også overføre beløbet til VUC's konto: Reg.nr. 9347 konto 457 98 18706