Erhvervsuddannelsernes elevråd

Christina Pia Karlskov fra EUD12

Patrick Lang Sørensen fra EUX1

Emilie Zahle Bank fra EUX1

Stephanie Carlsen fra 2-50

Melisa Nielsen fra 2-50

Antigona Omura fra 1-15

Dominic Sidibe fra 1-15

Nadia Basini fra 1-27

Louise Heinemann fra 2-23