< Nyt fedt projekt skal vække de unges interesse for politik og demokrati
26.10.2017 10:23 Age: 119 days
Category: News

Alle studieretninger oprettes på Handelsgymnasiet


Alle 1.g eleverne på handelsgymnasiet får opfyldt deres ønske til studieretning. Særlig glædeligt er det, at den engelsksprogede studieretning, ”Global Marketing”, har haft stor nok tilslutning til, at studieretningen bliver oprettet. Det samme gælder den internationale studieretning med tre fremmedsprog på højt niveau.

Handelsgymnasiet tilbyder 10 forskellige studieretninger fordelt på 4 linjer. Men modsat tidligere, hvor gymnasieeleverne valgte studieretning allerede ved indmeldelsen på uddannelsen, har gymnasiereformen med det nye grundforløb betydet, at eleverne først skal vælge studieretning, når de har gået 3 måneder på skolen. Eleverne har dermed haft tre måneder til at lære de forskellige fag at kende. Endvidere har alle elever været til samtaler omkring deres studieretningsønsker, så de har fået individuel vejledning, inden valget blev truffet.

Alt i alt betyder det, at elevernes valg af studieretning i år har været kvalificeret på et helt andet niveau end tidligere.

I august måned startede der 18 nye 1.g klasser på handelsgymnasiet i Vejle.