< Kom til ?bent hus
08.12.2017 08:56 Age: 101 days
Category: News

Elever laver blogs


Som noget nyt skal elever p? hovedforl?bene lave blogs om deres faglige og arbejdsm?ssige fremskridt under hovedforl?bene. Hovedforl?bet er den periode i elevernes uddannelse, hvor de er i praktik i virksomheder afbrudt af korte kursusforl?b.

Form?let med indf?relsen af blogs og portfolier er dels at introducere eleverne til denne form for online kommunikation og videndeling og dels at dokumentationsopsamling for elevernes uddannelsesforl?b, hvor de viser de ting, de har l?rt