< Drengedrømmen gik i opfyldelse
22.09.2017 12:40 Age: 152 days
Category: News

Nyt fedt projekt skal vække de unges interesse for politik og demokrati


25 8.-/9.-klasseselever fra Kirkebakkeskolen og gymnasieelever fra Campus Vejle er godt i gang med et nyt politisk læringsprojekt. Projektet handler om almen dannelse, medborgerskab og hvordan man få unge til at være aktive i demokratiet. Kommunalvalget er højaktuelt og skal bruges som løftestang til at vække unges interesse for politik og samtidig opøve de unge i aktivt at opsøge viden om politik og byrådsarbejde hos en række lokalpolitikere, som følges frem mod valget i november. De deltagende unge skal lave vlogs med politikerinterviews og indslag om politik, samtidig med de lærer noget om digital dannelse, brugen af elektroniske medier og netikette.

Anne Mette Linnet, der er Kirkebakkeskolens lærer på projektet fortæller: ”Da projektet blev lagt frem for vores Global Citizen elever, var der meget stor interesse for at være med, så projektet blev hurtigt fyldt op. Projektet har været i gang i ca. 3 uger, hvor eleverne blandt andet har været på Campus Vejle og blive undervist i hvordan man laver gode videoer og bruger de digitale medier, og skal nu i mindre grupper definere det videoprojekt, hver gruppe skal arbejde med. Eleverne bestemmer selv hvilket politiske tema de vil arbejde med, og hvordan de griber det an. De involverede politikere kommer fra forskellige partier, så eleverne har mulighed for at orientere sig bredt, rent politisk, gennem projektet”.

Laura og Nicklas, der begge er 15 år og med i projektet, mener: ”Det er vigtigt, at vi unge lærer noget om politik. Derfor er vi meget interesserede i at snakke med politikerne om, hvad de og deres partier står for, og hvad de vil gøre for at nå ud til os unge og inddrage os i politik. Vil de for eksempel gøre brug af de medier, vi unge bruger”? For Laura er især skole- og uddannelsespolitik interessant. For Nicklas er miljøpolitik og kulturområdet spændende. Begge er enige om, at de kommunale tilbud til unge er vigtige og mener, at politikerne bør lytte til de unge, så de ved, hvad der betyder noget for de unge, inden politikerne fører deres politik ud i livet.

Kia Ehlers, der er Kirkebakkeskolens projektleder på projektet, er glad for samarbejdet med Campus Vejle: ”Det er godt, at eleverne opdager, hvordan man arbejder forskelligt med emnerne på de forskellige ungdomsuddannelser. Det er med til at kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse. På Campus Vejle arbejder man anderledes med fx politik og medier, end man gør på de andre gymnasier i byen. Det er også vigtigt, at eleverne bliver interesserede i politik og medborgerskab, og det handler om at få de unge ud og slå kløerne i nogle politikere og udfordre politikerne på nogle af de ting, der betyder noget for de unge. De unge skal lære at blive aktive i demokratiet, også selv om de ikke er gamle nok til at stemme endnu”.

I projektet deltager også undervisere fra handelsgymnasiet, som har kompetencer inden for medier og kommunikation, som supplerer Kirkebakkeskolens lærere godt og samtidigt skaber et arbejdende fællesskab på tværs af institutionerne. Også eleverne får gode muligheder for at danne netværk med hinanden i et politisk interessefælleskab på tværs af alder og skel. Når kommunalvalget er overstået i november, afsluttes projektet med en fernisering/fremvisning af de deltagende elevers projekter på Campus Vejle.

Interesserede kan følge de unges politiske projekter på youtube, hvor de unge lægger deres film op på deres egen youtubekanal.