< Tobias blev Vejles første student
16.06.2017 10:09 Age: 180 days
Category: News

Talentfulde elever til Cambridge


På Campus Vejle har 20 HHX-elever netop været til eksamen i Advanced Cambridge English. Alle 20 bestod eksamen og fik det internationalt anerkendte certifikat. 

Undervisning i Cambridge engelsk er et tilbud til 2. og 3.g elever, som har særlig interesse for engelsk og har mod på ekstra udfordringer i faget. Kurset foregår efter skoletid. Eleverne betaler ikke noget for at gå på kurset. Campus Vejle stiller undervisere gratis til rådighed for de elever, der gerne vil deltage.

19-årige Daniel Fraai fra Give, der går i 3.g på den internationale HHX-linje fortæller: ”Det er en god motivationsfaktor, at skolen tilbyder talentprogrammet inden for engelsk, når man samtidig er interesseret i sproget. Den ambitiøse stemning på Cambridge-holdet lokker, og så er det en god forberedelse til de videre studier på CBS, hvor jeg vil søge ind på den engelsksprogede linje for International Business & Politics” 

Campus Vejle har status af prøveforberedende skole. Studieskolen i København er Danmarks eneste eksamenscenter for Cambridge English og står for at afvikle den computerbaserede eksamen flere steder i Danmark – heriblandt i Vejle. Eleverne betaler selv 2000,- kr. i prøvegebyr for selve prøven, der består af fire forskellige discipliner, som dækker lytteøvelser, grammatik, samtale og skriftligt engelsk. Derfor arbejdes der med netop disse discipliner i undervisningen.

Certifikatet for bestået eksamen giver eleverne ekstra gode kort på hånden, hvis de vil læse eller arbejde i udlandet.

Jeg havde gået på Cambridge English 1. niveau på efterskolen, jeg gik på, og da jeg fik tilbuddet om at fortsætte på Campus på højere niveau, ville det næsten være dumt ikke at melde sig til. Certifikatet er mere anerkendt internationalt end den almindelig engelskkarakter fra et dansk gymnasium. Udenlandske universiteter tillægger certifikatet større betydning. Jeg vil gerne til udlandet og læse noget inden for sprog, handel og kultur. Hvad det endelige studium bliver, er ikke helt afklaret endnu”, siger Frederikke Joy Kindt-Larsen, der 18 år og fra Jelling.

Tilbuddet om Cambridge English på Campus Vejle blev startet op sidste år, hvor det første hold med 27 elever alle gik til eksamen og bestod. Også i år er alle deltagere på holdet bestået til eksamen.