Elev- og kursistråd på Campus Vejle

På Campus Vejle har vi flere ungdomsuddannelser. Derfor har vi også flere elev- og kursistråd på Campus Vejle.

Rådene er vigtige bindeled mellem skolens brugere og ledelsen, og indgår i udviklingen af skolens tilbud til brugerne, planlægning af forskellige elevaktiviteter og skolens kvalitetsarbejde.