Er du ledig?

 

Er du ledig kunne et eller flere af nedenstående forløb måske være noget for dig!

 

Individuelt tilrettelagt IT-kursus

Opkvalificering i MS officeprogrammer mm.
Mulighed for hurtig opstart og fleksibel længde på forløbet. Læs mere her.
Der er løbende optag på forløbet. Optag foregår via købsaftale fra jobcentret.

 

Kompetencetoget

Overvejer du, om det kunne være noget for dig at tage en uddannelse? Eller måske gøre en uddannelse færdig, som du på et tidspunkt har afbrudt? Hop på kompetencetoget og få overblik over dine uddannelsesmuligheder! Der drøftes muligheder både inden for erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. På Campus Vejle hjælper vi med at finde vej i uddannelsessystemet. Læs mere i flyeren ”Kompetencetoget”. Der er løbende optag på forløbet. Optag foregår via visitation fra jobcentret.

 

Klædt på til uddannelse

Dette tilbud er for dig mellem 18 og 29 der har behov for en struktureret hverdag, kompetencer til at kunne færdes i et arbejds-/uddannelsesmiljø, hjælp til afklaring omkring uddannelse og fremtid samt mentorstøtte for at få hverdagen til at køre på skinner. Forløbet har fokus at udvikle dine sociale-, faglige- og personlige kompetencer inden for kontor- og butiksområdet med henblik på efter endt kursus at være klar til en­ten at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering i nogle fag. Der er løbende optag på forløbet. Optag foregår via visitation fra jobcentret.

Læs mere om Klar til uddannelse i denne flyer.

 

Klar til fremtiden
Dette tilbud er for dig, der skal tilbage til arbejdsmarkedet i et moderat tempo. Her er rum og plads til de hensyn, der skal tages, men hvor du samtidig føler, at du er en del af en virksomhed. Tilbuddet er også velegnet til dig, der gerne vil prøve kontorfaget eller butiksfaget af som en fremtidig mulighed eller som tidligere har arbejdet på kontor eller i butik og har brug for en opdatering for at stå stærkere i jobsøgningen. Vi har miljøet og dygtige kompetente vejledere til at hjælpe dig gennem forløbet, som vil give dig en fornemmelse af at være i gang igen og styrke både dine faglige, sociale og personlige kompetencer. Der er løbende optag på forløbet. Optag foregår via visitation fra jobcentret.

Læs mere om "klar til fremtiden" i denne folder.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Leder af Åbent Læringscenter Marianne Bechmann på tlf. 7216 2633 eller mail mbe@slet-dette.campusvejle.dk.