Kompetencevurdering

 

Hvis du er over 25 år skal du have foretaget en kompetencevurdering for at kunne starte på en erhvervsuddannelse. Det sker for at afdække, om der er basis for merit for hhv. teori og praksis. Det kan evt. betyde en forkortelse af dit forløb.

Hvad er en kompetencevurdering?

En kompetencevurdering er en vurdering af de kompetencer, du har, i forhold til en bestemt uddannelse. Der vurderes både på dine formelle kompetencer (dvs. det, du har papir på) og dine uformelle kompetencer (det du kan, men som du ikke har papir på).

Se videoer om kompetencevurderinger på VEU-Centrets hjemmeside. 

Hvordan foregår en kompetencevurdering?

Du booker en tid hos en vejleder og medbringer dit CV samt alle dine eksamenspapirer, kursusbeviser osv. Vejlederen vurderer så din baggrund med henblik på at klarlægge hvordan dit uddannelsesforløb skal være.

Hvis du har uformelle kompetencer (dvs. hvis du kan noget, som du ikke har papir på) skal der foretages en realkompetencevurdering. Det kan f.eks. være, at du har boet i England i en årrække, så du taler flydende engelsk, men har aldrig fået papir på dine engelsk-kundskaber. Her vil en faglærer kunne foretage en vurdering af dine kompetencer og efterfølgende får du et bevis på, hvilket niveau dine kompetencer svarer til. Læs mere om realkompetencevurdering i folderen Ofte stillede spørgsmål om realkompetencevurdering på Campus Vejle.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan bestille en tid til en kompetencevurdering ved at kontakte vores studievejleder, som kan hjælpe dig videre.

Studievejleder

Dorte Søndermølle Jensen

Tlf.: 7216 2654

Mail: dsj@slet-dette.campusvejle.dk