Mesterlære

Selvom de fleste gennemfører grundforløbet inden de starter i lære, er der et stigende antal elever og virksomheder, der vælger Mesterlæremodellen, hvor grundforløbet bygges ind i uddannelsesaftalen.

Hvad er mesterlære

Mesterlære er en vekseluddannelse, hvor eleven i de første måneder af læretiden skifter mellem praktik og skole.

Fordele ved Mesterlære-modellen

- Du kan starte i lære med det samme

- Du får elevløn i hele perioden og arbejdsgiveren får refunderet din løn de dage du er på skole

- Du får skole-delen (grundforløbet) i små bidder i stedet for et koncentreret forløb på skolen

Hvem kan komme i mesterlære

Mesterlære-modellen kan vælges af alle elever inden for detail, handel og event, mens det for kontorretningen kun er en mulighed for studenter og elever med EUX baggrund.

Individuel plan

I forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen udarbejder arbejdsgiver og Campus Vejle i fællesskab en realistisk uddannelsesplan for de fag du skal igennem.

Nogle fag dækkes af skolen, mens arbejdsgiveren byder ind med selv at lære eleven nogle af fagene, f.eks. de praktiske kompetencer. Der kan også være fag, hvor du har kompetencer i forvejen. I disse tilfælde vil du blive testet af en faglærer, men henblik på at få merit for faget.

Det aftales hvornår skoledagene skal afvikles – om det f.eks. skal være på bestemte ugedage, eller hele uger.

Når alle grundforløbsfagene er afsluttet indstilles du til en mesterlæreprøve, som foregår på din arbejdsplads. Her skal du løse en opgave, og præsentere denne for din arbejdsgiver og din kontaktlærer fra skolen. Når du har bestået prøven overgår du til en ”almindelig” aftale, og kan påbegynde de skoleophold, der normalt ligger i løbet af læretiden.

Hvordan foregår undervisningen

Den undervisning som varetages af Campus Vejle foregår i Campus Vejles Åbne Læringscenter, hvor konceptet er baseret på, at eleven selvstændigt arbejder med teori og opgaver med mulighed for at trække på en underviser. Man skal således som elev være indstillet på at være ”primus motor” for sin læring, og selv have en meget aktiv rolle i indlæringen.

Mesterlæreeleven får en fast kontaktlærer, der også er virksomhedens kontaktperson på Campus Vejle.

Længden på en mesterlære-uddannelsesaftale

Som udgangspunkt forlænges uddannelsesaftalen med det dobbelte af varigheden på det grundforløb, man ellers ville skulle gennemføre inden start på læretiden.

Et mesterlæreforløb må max tage op til et år. Hertil kommer hovedforløbet på op til to år.

 

Eksempel 1: Detail-uddannelsen for en elev uden forudgående uddannelse

Normalt forløb: ½ års grundforløb + 2 år i lære

Mesterlæreforløb: 3 års læretid, hvoraf det første år er en kombination af skole og praktik

 

Eksempel 2: Handels-uddannelsen for en elev med gymnasial baggrund

Normalt forløb: 10 ugers EUD-student grundforløb + 2 år i lære

Mesterlæreforløb: 2½ års læretid, hvoraf det første ½ år er en kombination af skole og praktik

 

Hvordan finder jeg en mesterlæreplads?

Det er meget sjældent, at der opslås mesterlære-elevstillinger. Ønsker du således at indgå en mesterlæreaftale, skal du finde en læreplads, der er villig til dette.

Yderligere information

Vil du vide mere, kontakt da venligst Praktikpladskonsulent Stine Palmelund Klejstrup på 72162717 eller via mail stkl@slet-dette.campusvejle.dk