Økonomi

 

Grundforløb

Hvis du tager et grundforløb er studiet gratis, og du kan søge om SU, hvis dit studieforløb varer min. 1 måned.

Enkeltfag

Enkeltfag hører under Lov om Åben Uddannelse og her er der egenbetaling på 170 kr. pr. dag.

Er du ledig?

Hvis du som ledig ønsker at være fuldtidsstuderende skal jobcentret godkende dette og betale for forløbet. Alternativt kan du søge om SU.

Hvis du som ledig ønsker at være deltidsstuderende skal du kontakte jobcenter/a-kasse for at høre om mulighederne for dette.

Er du i arbejde?

Der er forskellige muligheder for at søge tilskud (kompetencefonde, VEU-godtgørelse osv.), hvis du skal studere, mens du er i arbejde.

Spørg både på skolen, din tillidsmand og din fagforening herom, så du får afdækket alle muligheder.

 

Er du i gang med en merkantil elevuddannelse?

Hvis du er ansat som elev i en virksomhed kan du tage EUD enkeltfag i Åbent Læringscenter som studierettet påbygning. Din arbejdsgiver får refusion for din løn, mens du er på skole.

Tilmelding og information

Ønsker du at tilmelde dig Åbent Læringscenter skal du kontakte en EUD-studievejleder på skolen.

Tlf.: 7216 2616

Mail: eudvejledning@slet-dette.campusvejle.dk 

Du er også velkommen til at møde op i Study Support Center på hverdage mellem kl. 9 og 13.

Har du, din arbejdsgiver eller jobcentret spørgsmål vedr. finansiering af dit studie, kontakt

Leder af Åbent Læringscenter

Marianne Bechmann

Tlf.: 7216 2633

Mail: mbe@slet-dette.campusvejle.dk