Faciliteter

Idrætshal

Vores nye idrætshal - Campushallen - har mål som en international håndboldbane og er med sit specielle, fjedrende gulv meget brugervenlig.

Desuden er der tre springgrave i hallen samt moderne lydanlæg.

Træningssal med fitness

På Campus Vejle har vi endvidere en træningssal, Campus Fitness, med mulighed for styrketræning, gymnastik og holdtræning. Træningssalen indrettet med nyt fitnessudstyr (løbebånd, fitnessbikes, stepmaskiner, romaskine og vægttræningsudstyr, som er tilgængelig for skolens elever fra 6.00 om morgenen til 24.00 om aftenen. I skoletiden er træningsfaciliteterne forbeholdt skemalagte aktiviteter, herunder eleverne på sportscollege og andre elever, der har træning på skoleskemaet.

De nye træningsfaciliteter er indrettet med 18 individuelle omklædningsrum med bad.

Campus Vejle Sportscollege har ansat en uddannet fysisk træner, som står for træningen tirsdag morgen og til at udarbejde individuelle træningsprogrammer - evt. i samarbejde med udøverens klubtræner.

Campus Vejle Sportscollege samarbejder med fysioterapeuter i Vejle by, så du som udøver hurtigt kan komme i behandling ved skader.