Team Danmark

Campus Vejle er Team Danmark Uddannelsespartner. Det giver dig muligheden for at får et særligt tilrettelagt gymnasieforløb, så din studentereksamen fra handelsgymnasiet kan strækkes ud over en 4-årig periode.

Desuden gør Campus Vejle Sportscollege brug af Team Damarks specialister, bl.a. til at holde oplæg om sportspsykologi, ernæring og skadesforebyggelse.

Er du sportsudøver under Team Danmark, eller måske på vej til at blive det, så kontakt skolen og hør om dine muligheder.

Du kan også læse mere om Team Danmark på Team Danmarks hjemmeside.