Uddannelser

Handelsgymnasiet, EUD- & EUX Business er de tre ungdomsuddannelser, det er muligt at følge i forbindelse med et ophold på Campus Vejle Sportscollege.

EUD & EUX-Business er erhvervsuddannelser, som typisk består af et grundforløb (1 eller 2 år) på skole samt et to-årigt hovedforløb i virksomhedspraktik. 

Handelsgymnasiet tilbyde en tre-årig gymnasieuddannelse, der gør dig klar til videregående uddannelse. Den teoretiske uddannelse kombineres med praktiske projekter og konkrete problemstillinger. Der tænkes internationalt, og derfor arrangeres der studieture til udlandet på alle tre studieår.

For alle uddannelserne gælder at kompetente lærere, erhvervsfolk samt sportsfolk underviser inden for hvert sit område, så du lærer at koble dit talent sammen med din uddannelse.

Hvis du følger en anden af Campus Vejles ungdomsuddannelser, er det også muligt at gøre brug af Campus Vejle Sportscollege. Ring og hør nærmere.