EUD Student


En hurtig vej til uddannelse og job i erhvervslivet!

Linjen henvender sig til dig, der har almen studentereksamen (STX), HTX eller HF, og som har lyst til at arbejde inden for handel, kontor, event eller detail. Forløbet tager 5 uger og er SU-berettiget.

Læretid:

Efter grundforløbet følger 1-2 års læretid i en virksomhed. Læs mere om denne mulighed her. Hvis ikke der viser sig en læreplads lige med det samme, kan du påbegynde læretiden i skolepraktik. Læs mere om denne mulighed her

Studieform:

EUD Student foregår i Campus Vejle Åbent Læringscenter, hvor vi tilrettelægger et individuelt forløb for dig. Du arbejder en del af tiden med selvinstruerende materialer, krydret med læreroplæg, gruppearbejde og individuel vejledning.

Studieretninger:

Du skal vælge uddannelsesretning (kontor/handel/detail/event), inden du starter, da indholdet i det uddannelsesspecifikke fag afhænger af den valgte retning.

For dig, der ønsker detail-/handels-/event-retningen indeholder forløbet følgende fag:

  • Virksomhedsøkonomi C
  • Afsætning C
  • Uddannelsesspecifikt fag


For dig, der ønsker kontor-retningen indeholder forløbet følgende fag:

  • Virksomhedsøkonomi C
  • IT C
  • Uddannelsesspecifikt fag


Sådan kommer du ind:

Send en mail til eudvejledning@campusvejle.dk, hvor du skriver, at du gerne vil meldes ind på EUD Student forløbet, og hvornår du gerne vil starte. Husk at skrive dit navn og telefonnummer i mailen. Så kontakter vores vejledere dig med henblik på indmeldelse og for at aftale tid til en evt. realkompetencevurdering, hvis du er over 25 år.

OBS vedr. elever med HHX-baggrund:

Der er kommet en ændring i bekendtgørelsen, der betyder, at elever med HHX-baggrund nu kan gå direkte i lære på baggrund af deres HHX-uddannelse (uanset hvornår den er afsluttet). Har du afsluttet din HHX for mindre end 2 år siden har du også adgang til at søge optagelse i skolepraktik. Læs mere om denne mulighed her