Forældreinfo om EUD Business

I dag findes mange forskellige ungdomsuddannelser. Mange forældre oplever da også, at det i dag er noget sværere at vælge uddannelse sammen med deres børn, end det var dengang, da de selv skulle vælge ungdomsuddannelse.

På Campus Vejle har vi to erhvervsuddannelser: EUD- og EUX Business. Begge uddannelser sigter mod et job i erhvervslivet, men de giver forskellige muligheder og har forskellig længde. Her har vi lavet en meget kortfattet vejledning til dig, der gerne vil have lidt ekstra information, inden du træffer valget sammen med dit barn.

Start med målet

Begynd med at overveje hvilken retning, I gerne vil i, og hvilke videre uddannelsesmuligheder I ønsker på lang sigt, for begge dele har betydning for valget af ungdomsuddannelse. I bør også kigge på, om den kommende elev er gymnasieegnet.

EUD Business eller EUX Business?

Hvis Jeres barn ønsker sig en karriere inden for detailhandel, events eller handel mellem virksomheder, bør I overveje EUD Business som en god mulighed. Uddannelsen tager 3 år. Det første år går eleven på skolen og bagefter 2 år i lære. Eleven kan uddannes sig inden for butik, btb-handel eller event. En EUD Business giver adgang til et begrænset antal videregående uddannelser inden for handelsområdet – fx Merkonom, Handelsøkonom og Serviceøkonom - der kan tages på erhvervsakademierne.

Ønsker I en faguddannelse inden for kontorspecialerne – fx administration, økonomi, logistik, markedsføring m.v. skal I vælge en EUX Business. EUD giver ikke længere adgang til kontoruddannelserne.

Adgangskrav

EUD Business har adgangskrav i fagene dansk og matematik, der begge skal være beståede med gennemsnitskarakteren 02 (mundtligt og skriftligt).

Opfylder den kommende elev ikke optagelseskravene, tilbyder vi optagelsesprøver, som åbner døren for nogle elever. Kan eleven ikke bestå optagelsesprøven tilbyder vi forskellige for-forløb, der hjælper eleven på vej mod optagelse. Læs mere om for-forløb til EUD her.

Virkelighedsnær undervisning

EUD Business arbejder virkelighedsnært og med inddragelse af virksomheder og virksomhedsprojekter i undervisningen. Uddannelsen skiller sig derved ud fra de almindelige gymnasieuddannelser, der er mere boglige og teoretiske i deres tilgang til undervisningen.

Uddannelsesgaranti

  • Detail, salgsassistent u/profil
  • Handel, salg
  • Kontor, administration

 

Eleverne skal selv skaffe sig praktikplads. Lykkes det ikke er der hjælp at hente hos skolens praktikvejleder. Endvidere har vi uddannelsesgaranti på EUD Business, så alle der starter på uddannelserne kan gøre den færdig på skolen i vores skolepraktik. Bemærk, at der kun er uddannelsesgaranti inden for følgende specialer: