Uddannelsens opbygning

EUD Business er en tre-årig uddannelse, hvor du går på skole det første år og er i praktik to år efterfølgende.

 

Det første år, du går på skolen, tager du to 20-ugers grundforløb. I de første 20 uger (grundforløb 1) skal du arbejde med forskellige temaer og projekter. Det kan fx være at temaet er "Bestseller", som fx kan omhandle salg og markedsføring i tøjbranchen eller "Webshop", hvor du arbejder med online handel. Fagene du har på uddannelsen indgår i de forskellige temaer og projekter - på den måde bliver lærer du pensum ved at arbejde med stoffet i praksis.

I de næste 20 uger (grundforløb 2) arbejder vi med andre temaer og projekter, der er mere fokuserede på den uddannelsesretning, du har valgt, dvs. temaer om butik og e-handel, hvis du har valgt detail, eller temaer om handel mellem virksomheder, hvis du har valgt handel.

År 2 og 3 er du i praktik i virksomhed.

Fag på EUD Business

 

Det første år afslutter du følgende fag: Dansk C, engelsk D/C, IT C, afsætning C, erhvervsøkonomi C og en grundforløbsprøve.

Uddannelsesgaranti

Du skal selv finde elevplads. På Campus Vejle har vi et team af praktikkonsulenter, der hjælper dig med at finde og søge elevpladser. Hvis ikke det lykkes for dig at finde en praktikplads, har vi en uddannelsesgaranti, som gør, at alle, der vil gøre deres uddannelse færdig og opnå uddannelsesbevis, kan gøre det i vores Praktikcenter, som ligger på skolen.

Videregående uddannelse

 

Med en afsluttet EUD Business (grundforløb og hovedforløb) kan du søge ind på de fuldtids erhvervsakademiuddannelser, der lægger i naturlig forlængelse af
din erhvervsuddannelse.
Fx handelsøkonom, serviceøkonom, logistikøkonom, markedsføringsøkonom og lignende. Du kan også tage videregående deltidsuddannelse som fx merkonom- og akademiuddannelserne inden for det merkantile område.