Hovedforløb


Når du har gennemført første del af din erhvervsuddannelse (EUD, EUX, EUD-Student) er du klar til at starte i lære. Perioden, hvor du er elev i en virksomhed eller butik, kaldes "Hovedforløb" og består af praktik, skoleophold og en afsluttende fagprøve.


Praktiktid

Praktiktiden i virksomheden er op til 2 år, hvor du skal på skole indimellem.

Har du relevant erhvervserfaring, kan det betyde, at praktikdelen afkortes. Dette afklares ved en realkompetencevurdering, når du starter på uddannelsen.


Uddannelsesretninger

Du kan komme i lære inden for den retning, du valgte, da du startede dit grundforløb. Der er følgende 4 uddannelsesretninger:

Uddannelsesretning Skoleophold udbydes på Campus Vejle Download information

Detail

Ja (specialerne "Uden profil" og "Digital handel") Valgfagsskema "Uden profil" 

Handel

Nej - vi henviser til IBC og andre skoler  

Event

Nej - vi henviser til IBC og andre skoler  

Læs mere om de forskellige retninger i menuen til venstre.

Hvis du efter grundforløbet hellere vil i lære inden for en af de andre retninger kan du enten tage et nyt grundforløb, hvor du får merit for de fag, du allerede har gennemført, eller indgå en mesterlæreaftale.

Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger på siden "Hvad kan jeg bagefter?"


Skoleophold

Hvor mange uger du skal på skole, og hvor skoleopholdene foregår, er forskelligt fra speciale til speciale, men svinger fra 6 til 15 uger, som fordeles ud over praktiktiden. Foregår skoleopholdene langt fra, hvor du bor, får du tilbud om at bo på skolehjem ved skolen.

Skoleopholdene på Campus Vejle er praksisnære og giver udbytte for både dig og din virksomhed. Vi tager ofte udgangspunkt i din egen dagligdag som elev, så du får afprøvet nogle redskaber, som du kan tage med hjem i virksomheden og prøve af efterfølgende.

Undervisningen er en kombination af lærerstyrede oplæg, klassedebatter, gruppeopgaver og individuelle opgaver. Enkelte opgaver vil blive fremlagt for klassen og andre afleveres skriftligt.

Undervisningen understøttes af både lærebøger, udleveret materiale, artikler osv.

Ved brug af en intern kommunikationsplatform sikrer vi, at opgaver og materiale gennemgået i undervisningen er tilgængeligt for dig.


Afsluttende fagprøve

Som afslutning på dit hovedforløb skal du gennemføre en fagprøve, hvor du analyserer en udfordring i din virksomhed, kommer med begrundede, faglige løsningsforslag, og såvidt muligt prøver disse af. Fagprøven består af en rapport og en mundtlig eksamen. 


Uddannelsesgaranti

Der er uddannelsesgaranti inden for retningerne detail (specialet "uden profil"), handel (specialet salg) og kontor (specialet administration). Det betyder, at hvis du har gjort, hvad du kunne for at finde en praktikplads ved afslutningen af din EUD/EUX/EUD-Student, men endnu ikke har fundet en, vil du få tilbud om at starte i skolepraktik.

Campus Vejle tilbyder skolepraktik inden for følgende specialer:

Læs mere om Campus Vejle praktikcenter her

I skolepraktik får du samme uddannelse som i en virksomhed, men er samtidigt fortsat praktikpladssøgende, og målet er derfor, at du hurtigst muligt får en praktikplads i en virksomhed til resten af din læretid.


Økonomi

I læretiden får du elevløn.

Hvis du er voksen er der måske mulighed for voksenlærlingeløn, hvis du opfylder kriterierne herfor. 

I den periode du evt. når at være i skolepraktik får du skolepraktikydelse.