Praktikcenter

Campus Vejles Praktikcenter er fra 1991 og er i løbende udvikling med en vision om, at være så virkelighedsnært som muligt. Praktikcenteret er et tilbud til dig om at gøre den praktiske del af en erhvervsuddannelse færdig, hvis du ikke har fundet en praktikplads – hovedforløbet.

På Campus Vejles Praktikcenter tilbydes kontor og detailuddannelsen. 

Du kan læse mere om Praktikcentret her.