Løn og tilskud

 

Almindelige voksenelever

Hvad skal jeg have i løn?
Du skal have løn iflg. overenskomsten. Nogle overenskomster har særlige satser for voksenelever, mens der ved andre står at man skal have ”hvad virksomheden vil betale en ufaglært for at lave tilsvarende arbejde og skal ske på baggrund af en lønforhandling”. 

Kan en virksomhed få tilskud, når de ansætter mig?
Hvis den uddannelse, som du uddanner dig inden for, er på Jobcenterets ”voksenlærlingeliste” og du lever op til de krav der stilles til eleven, kan der søges om voksenlærlingetilskud på 30-40 kr. i timen. Se mere på: www.fremtidenerfaglaert.dk

Virksomheden skal selv sørge for at ansøge Jobcenteret om tilskuddet, da det ikke sker automatisk.

Det er en god idé at spørge jobcentret, om en virksomhed er berettiget til tilskud, når de ansætter dig. Da tilskuddet afhænger af din uddannelsesmæssige baggrund og evt. ledighedsperiode forud for elevtiden, vil jobcentret kunne give et individuelt ”tilsagn”, som du kan bruge som ”salgsargument” i dine ansøgninger.

Revalidender:

Hvornår er man revalidend?
Man er revalidend, hvis man har en revalideringsaftale gennem Jobcenteret. Revalidering kan efter en konkret vurdering gives, hvis man efter sygdom ikke kan varetage den beskæftigelse, som man tidligere har haft, og derfor skal have en ny uddannelse.

Hvad skal jeg have i løn?
Du skal enten have elevløn eller minimumsløn for en faglært inden for det fagområde, hvor du bliver ansat. 

Såfremt du skal have elevløn, og elevlønnen er mindre end revalideringsydelsen, suppleres denne op til revalideringsydelse. Hvis du skal have minimumsløn for en faglært inden for det fagområde, hvor du bliver ansat, kan jobcentret yde løntilskud til virksomheden.

Du kan få afklaret, om du skal have elevløn eller minimumsløn ved at rette henvendelse til din sagsbehandler i jobcentret.

Kan en virksomhed få tilskud, når de ansætter mig?
Du skal spørge din sagsbehandler, om der følger et løntilskud med, når en virksomhed ansætter dig, da det er Jobcenteret, der skal udbetale det. Løntilskuddet skal udligne forskellen på hvad det koster at have en revalidend i forhold til en almindelig elev. 

Jeg har fundet en elevplads, hvad skal der så ske?
Du skal kontakte din sagsbehandler, der skal regne ud, hvor meget tilskud der kan gives til virksomheden og sørge for at sætte dette i gang.

Jeg har brug for særlige hjælpemidler, hvordan får jeg dette?
Har du haft hjælpemidler på dit grundforløb, kan du beholde disse i dit hovedforløb. Du skal kontakte den skole, der har udleveret hjælpemidlerne for at forlænge din udlånsaftale. Har du ikke hjælpemidler i forvejen, skal du kontakte den skole, hvor din uddannelsesaftale er registreret, og de skal søge hjælpemidlerne hjem til dig.
 
Jeg har ikke fundet en praktikplads, kan jeg få revalidering i skolepraktik?
Hvis din revalideringsplan dækker en fuld uddannelse og ikke bare grundforløbet (og det bør den gøre), kan du fortsat få revalideringsydelse, mens du er i skolepraktik.

Andre forhold jeg skal være opmærksom på?
Det er en rigtig god idé, hvis betingelserne herfor er opfyldt, at du sørger for, at der er en §56 aftale knyttet til din uddannelsesaftale, da det vil hjælpe virksomheden, hvis du skulle gå hen og blive syg.

I tvivl?
Har du spørgsmål vedr. lønforhold kan praktikpladskonsulent Stine Klejstrup vejlede dig. Stine kan kontaktes på tlf. 7216 2717 eller mail: stkl@slet-dette.campusvejle.dk.Har du spørgsmål om, hvorvidt der følger voksenlærlingetilskud med, når du ansættes som elev, skal du kontakte dit lokale jobcenter, som er dem, der administrerer tilskuddet.