Forældreinfo om EUX Business

EUX Business - den erhvervsfaglige studentereksamen

Du kan blive alt det, du drømmer om. Med en EUX Business er din fremtid åben, hvad enten du vil være elev i en virksomhed eller læse videre.

Din fremtid er åben

Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig studentereksamen, som kombinere to uddannelser i en. Efter to år i skole kan du blive elev i en virksomhed, men du kan også læse en videregående uddannelse, hvis det er det, du ønsker. Med en EUX Business er din fremtid åben. 

 

EUX Business giver dig plads til at være i tvivl, men den giver dig også mulighed for at komme hurtigt videre ad den vej, du drømmer. Du behøver ikke at være sikker på din fremtid, når du begynder på uddannelsen. Med en EUX Business holder du dine muligheder åbne, så du kan gå den vej, der passer bedst til dig - uanset om det er en karriere i erhvervslivet eller et videregående studie, du drømmer om. Med en EUX Business får du de rette forudsætninger for en spændende karriere inden for alt fra kontor og handel til marketing eller innovation.

 

Er EUX Business noget for dig?

EUX Business er for dig, som søger en ungdomsuddannelse, der tager udgangspunkt i den virkelige verden. Det er en uddannelse, der arbejder med virkelig udfordringer fra virkelig virksomheder. Derfor stiller uddannelsen også krav til dig og din faglighed, samtidig med at den gør dig klar til erhvervslivet. Hvis du har ambitioner om en fremtid med handel, kontor, økonomi, ledelse, marketing, eller innovation, er EUX Business noget for dig.

Arbejdsform

Under hele uddannelsen arbejder vi med projekter og temaer i Skills og Young Enterprise regi. Derudover indgår forskellige virksomheder løbende i som medspiller og samarbejdspartner i forskellige projekter. Eksempelvis har eleverne på EUX business lavet virksomhedsprojekter i samarbejde med følgende virksomheder i det igangværende skoleår: Lego, Siemens, Bestseller med flere. Alle tema-  og projektforløb gennemføres med fokus på gøre det så autentisk og virkeligt som muligt for eleverne.

 

Et levende studiemiljø

Campus Vejle er meget andet end studier. Vi laver også sports- og aktivitetsdage, foredrag, fredagscafé, fester og studietur. Studieturerne på EUX Businnes har de sidste par år gået til henholdsvis Hamborg på første år og Barcelona på andet år. På Campus Vejle har vi en sportshal, multihal med fitnessudstyr og individuelle omklædnings- og badefaciliteter. Disse faciliteter er åbne for alle elever på Campus Vejle - også uden for skoletiden. Vi er en af de meget få erhvervsskoler i Danmark, der har idrætsfaciliteter.

Får jeg en hue?

Ja. Når du efter de første to år har gennemført EUX 1. del, får du en grå studenterhue og et EUX 1. delbevis.

Hvordan kommer jeg ind?

For at søge ind på EUX Business skal du have mindst 02 i fagene dansk og matematik svarende til folkeskolens 9. eller 10. klasses niveau.

Ansøgningsfristen for EUX Business er 1. marts, og du kan søge om optagelse op www.optagelse.dk.

Er du i tvivl, om du kan søge ind, kan du også tale med en vejleder på Campus Vejle. Du er også meget velkommen til at komme forbi til åbent hus på Campus Vejle.

Kan du få SU ?

Ja. Du vil få SU de første to år af uddannelsen. Vælger du herefter at blive elev i en virksomhed, vil du få elevløn i de to år, du er elev. Vælger du at læsevidere er det muligt at forsætte med at få SU. 

Uddannelsesgaranti

Eleverne skal selv skaffe sig praktikplads. Lykkes det ikke er der hjælp at hente hos skolens praktikvejleder. Endvidere har vi uddannelsesgaranti på EUX Business, så alle der starter på uddannelsen kan gøre den færdig på skolen i vores skolepraktik. Bemærk, at der kun er uddannelsesgaranti inden for følgende specialer:
•    Detail, salgsassistent u/profil
•    Handel, salg
•    Kontor, administration