Videregående uddannelser

Vælger du at læse videre efter studiekompetenceåret, får du et EUX 1.delsbevis. Det giver adgang til videregående uddannelser på professionshøjskoler og erhvervsakademier. Her kan du fx læse:

  • Handelsøkonom
  • Markedsføringsøkonom
  • Serviceøkonom
  • Designteknolog
  • Logistikøkonom
  • Administrationsøkonom
  • Finansøkonom
  • Journalist

Vælger du at gøre din EUX Business færdig, kan du søge ind på universiteter og handelshøjskoler på de uddannelser, hvor du lever op til de specifikke fagkrav. Er du i tvivl, så snak med en studievejleder eller kig ind på adgangskortet, hvor du kan se hvilke videregående uddannelser, du kan komme ind på.

Udover din erhvervsuddannelse kan der være specielle adgangskrav på de enkelte uddannelser, se www.ug.dk.

Du har altid mulighed for at få en snak med en vejleder fra Studievalg Sydjylland, som kommer på skolen med jævne mellemrum.

Se mødetid på: http://www.ug.dk/sitecore/content/EksterntRedigeredeOmraader/StudieValgSydJylland/Forsiden.aspx