Uddannelsens opbygning

 

EUX Business

EUX Business er en ungdomsuddannelse, der giver dig mange muligheder og kompetencer inden for blandt andet kontor, handel, innovation og ledelse. EUX Business er for dig, der ønsker en erhvervsuddannelse og samtidig vil have muligheden for at læse videre. Efter to år i skole er du klar til en at tage en toårig elevplads i erhvervslivet eller læse videre. 

Du kan komme ind på EUX allerede efter 9. klasse.


EUX Business 1.del er adgangsgivende (og obligatorisk) til kontor- og finansuddannelserne. Du kan også tage de øvrige hovedforløb inden for handel, detail og event.

Efter de to første år på EUX Business, opnår du EUX 1. delsbevis. Med det kan du også læse videre på en række erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser - fx på Erhvervsakademiet Lillebælt.

Skills og Young Enterprise

Under hele uddannelsen arbejder vi med projekter og temaer i Skills og Young Enterprise regi. Projekternes indhold inddrager de fag, du har på uddannelsen.

Alle tema- og projektforløb gennemføres med fokus på praktiske opgaver fra erhvervslivet.

Fag på EUX Business

På uddannelsens første år afslutter du følgende fag: Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, IT C, erhvervsøkonomi C, organisation C, afsætning C og en grundforløbsprøve.

Dansk A, engelsk B, IT B, Virksomhedsøkonomi B, afsætning B,  innovation C, kulturforståelse C og tysk C eller erhvervsret C, en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt.

Helhedsorienteret = tværfaglighed

Når vi arbejder med et virksomhedsprojekt, er alle fag inddraget.  Et  projekt  kører  over  nogle  uger,  hvor  de  unge  arbejder  i  grupper,  og  alle  fag  arbejder  og  bidrager  med  hver  sin  faglighed  i  projektet.  På  den  måde  skabes en  helhedsforståelse  hos eleverne  for,  hvordan  de forskellige fag spiller    ind    og    kan   bruges   på forskellige     virksomhedsopgaver.

 

Virkelighedsnært = virksomhedsinddragelse

På EUX Business samarbejder vi med store og
små  virksomheder,  der  kommer  med  opgaver  til  klasserne,  
som vi arbejder med både teoretisk og praktisk. Projekterne
er  forskelligartede,  alt  efter  hvilken  virksomhed  der  er  ind-
draget, og hvilken opgave de nu har, der skal løses. Eleverne
når at arbejde med tre virksomhedsprojekter hvert halve år
på grundforløb 1 og grundforløb 2 – Altså seks projekter det
første år. På andet år, der år der benævnes studiekompetenceråret arbejder elever også med 3 virksomhedsprojekter. På studiekompetenceåret har projekterne en længere varighed og større dybde end på det første år.  

Hvem samarbejder vi med?

Det varierer fra projekt til projekt og fra år til år, hvem der lev-
erer opgaver til EUX Business på Campus Vejle. Vi
samarbejder med virksomheder som LEGO, JYSK, Siemens, Sport24, jem & fix,
Tegllund A/S, Jelling Musikfestival og mange andre.
Virksomhederne leverer gode solide opgaver og er med, når
elevernes arbejde skal evalueres.