EUX 2

 

 

Studiekompetenceåret

Her på 2. år på EUX Business hæver vi fagenes niveauer. Du har følgende fag på uddannelsens 2. år:

Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B

  • IT B
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Et valgfag på C-niveau (nyt fag) - eksempelvis Tysk eller erhvervsret.
  • Et valgfag på B-niveau (Et af dine C-fag du vælger at tage på B-niveau) - eksempelvis afsætning.


Lige som på uddannelsens første år arbejder du med fagene gennem virksomhedsprojekter. På studiekompetenceåret arbejder du med 3 store virksomhedsprojekter. Et virksomhedsprojekt i hvert kvartal i de første 3 kvartaler af skoleåret. På studiekompetenceåret er virksomhedsprojekterne større og mere omfattende end de virksomhedsprojekter, som du har mødt på grundforløb 1 og grundforløb 2. Ligeledes er virksomhederne vi samarbejder med som oftest også større, da kravene til projekterne er mere omfattende.

Kan du løse en udfordring?
Måden du kommer til at arbejde på, på studiekompetenceåret er ofte anderledes end den måde, som du hidtil har arbejdet på, da virksomhedsprojekterne tager deres udgangspunkt i at du skal løse en udfordring som en virksomhed står overfor. Du skal således komme med konkrete og veldokumenterede løsninger på aktuelle problemer som virksomheden, der har stillet virksomhedsprojektet står overfor. Undervisningen er målrettet, således, at du igennem studiekompetenceåret hele tiden arbejder med og udvikler 21st century skills. Det vil sige at undervisningen er mod, at du og dine klassekammerater udvikler kompetencer, der matcher det 21.århundredes krav.


Rigtige udfordringer, rigtige virksomheder og rigtige personer

Ligesom udfordringerne og virksomhederne, som du kommer til at arbejde med i virksomhedsprojekterne er rigtige. Ligeledes er de personer, som du skal præsenterer din løsning på udfordringen for rigtige. Det vil altså sige, at du ikke blot skal præsentere din løsning for dine undervisere, men også, og ikke mindst for de personer i virksomheden, der har stillet udfordringen, som du skal løse i virksomhedsprojektet. Du får således rigtig feedback fra de rigtige personer i virksomheden, som til dagligt sidder med den udfordring som du og dine klassekammerater har forsøgt at løse Det hele er således rigtigt!


Virksomhedsprojekt 1: LEGO

I det første virksomhedsprojekt kommer du til at arbejde med LEGO (altså virksomheden LEGO). LEGO står som international virksomhed hele tiden overfor nye og spændende udfordringer. Udfordringer, der skal løses for at virksomheden kan bevare sin position på markedet og måske forbedre den. Du vil således allerede tidligt i undervisningen på studiekompetenceåret blive stillet overfor opgaver, der kræver lidt ekstra i forhold til hvad du er vant til. 

Virksomhedsprojekt 2: Siemens

I dit næste virksomhedsprojekt på studiekompetenceåret kommer du til at arbejde med  Siemens-modulet fortsætter du med at lære om innovation og produktudvikling. Men nu tilføres nye fagområder inden for distribution og internationalisering. Du lærer om virksomhedens udfordringer på internationale markeder og hvilke ting man overvejer, når man planlægger distribution af varer i ind- og udland.

Virksomhedsprojekt 3: Bestseller

På studiekompetenceåret kommer du til at arbejde med Bestseller. I dette virksomhedsprojekt er overskrifterne innovation og produktudvikling, kultur og global marketing. Kultur og global marketing hænger sammen, for virksomhedens markedsføringsstrategi bliver først succesfuld, når man tager højde for kulturelle forskelle mellem det land man kommer fra og det land man gerne vil sælge sine varer i.

Derudover sker der også et helt masse andet på studiekompetenceåret, som bl.a.

Innovationsprojekt og deltagelse i Award

 

Studietur til Barcelona

 

Din karriere
Særligt tilrettelagt karriereforløb med fokus på CV og ansøgning(både på dansk og engelsk), jobsamtalen  samt ansøgning/tilmelding til videreuddannelse. Derudover vil der i forløbet komme forskellige specialister på besøg, således at du bliver bedst muligt klædt på til din fremtidige karriere.

Praktik i Danmark eller i udlandet
Få en på opleveren og bliv samtidig bedre til sprog. Derudover kan du igennem et praktik ophold i udlandet også få værdifuld erhvervserfaring, give dit CV tyngde samt bane vejen for en attraktiv elevplads.

Forlagt undervisning på Erhvervsakademiet Lillebælt
Hvordan er livet som studerende på et erhvervsakademi? I 3 dage får du chancen for at opleve dette, da vi giver Erhvervsakademiet Lillebælt ansvaret for at undervise dig og dine klassekammerater, således at du får et godt indtryk af hvad, der venter hvis du ønsker at videreuddanne dig på et erhvervsakademi efter din EUX Business.

og så en hel masse andet....

Afslutning
Studiekompetenceåret afsluttes med en eksamensperiode, hvor du kommer til eksamen i flere af dine grundfag samt et afsluttende eksamensprojekt.