Handel & Ledelse

Vælger du fagretningen Handel og ledelse bliver du en del af en verden med butik, handel, ledelse og videreuddannelse. Her lærer du om virksomheder og deres interessenter. I undervisningen kigger vi nærmere på begreber som omsætning, omkostninger, balance og budgetter. Du kommer bl.a. til at arbejde med koncepter, markedsføring, intern og ekstern kommunikation samt IT. Endelig vil du lære om handel, eksport og internationale forhold.

På fagretningen er der også et stort fokus på innovation. Du kommer bl.a. til at arbejde med egen virksomhed og/eller lave et større event på skolen. Der er desuden mulighed for at blive særlig talentelev eller deltage i skolens ’incubatormiljø’ med dine gode idéer.

Fagene på fagretningen Handel og Ledelse er inddelt i 1. og 2. års fag. Nogle fag afslutter du efter første år - andre fortsætter du med helt frem til andet og sidste år af din uddannelse.

Fag på Grundforløb 1:

    Dansk C
    Samfundsfag C
    Engelsk C
    3 Virksomhedsprojekter

Fag på Grundforløb 2:

    Erhvervsøkonomi C
    Organisation C
    Matematik C
    IT C
    Afsætning C
    3 Specifikke virksomhedsprojekter tilrettet fagretningen.

Fag på Studiekompetenceåret

    Dansk A
    Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B
    IT B
    Engelsk B
    Valgfag C + B (fx innovation, afsætning, erhvervsret, Tysk)