Grundforløb 1

På grundforløb 1 har du følgende fag:

 

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Samfundsfag C
  • Virksomhedsprojekt 1,2 og 3


Du arbejder med fagene gennem de tre virksomhedsprojekter, der er oplistet nedenfor.

Intro-forløb

I starten af Grundforløb 1 gennemfører vi et 2 ugers introforløb.

Introforløbet starter med en opstartscamp,hvor du lærer dine nye holdkammerater at kende. Derudover er der to fokuspunkter i introforløbet. Det ene er at øge dine færdigheder og din almene viden inden for erhvervsområdet, og det andet er at afklare hvilken uddannelsesretning, der passer til dig.

Virksomhedsprojekt 1:

Efter introforløbet begynder det første virksomhedsforløb. Du skal arbejde med JYSK. JYSK leverer faglige materialer og konkrete case-opgaver, så du arbejder tværfagligt og projektorienteret med virkelighedsnære problemstillinger, som JYSK står overfor i deres virksomhed.

Du har også Erhvervsfag og skal skrive en opgave.

Virksomhedsprojekt 2:

På dette modul arbejder du med temaet Samfund og Sundhed. Bestseller og Sport24 producerer og sælger produkter til aktive mennesker og sportsudøvere. Derfor giver det god mening at inddrage disse virksomheder i dette modul på Grundforløb 1.

Du arbejder også med Erhvervsfag og Innovation på dette modul. Innovation ligger i forlængelse af Idéskabelse, som du arbejdede med i det foregående modul.

Virksomhedsprojekt 3:

Du er nu ca. 10 uger inde i Grundforløb 1, og december måned nærmer sig. Derfor er det oplagt at arbejde med julemarked som tema, hvor du kan gøre brug af alt det, du har lært på de foregående moduler plus de nye ting, du skal arbejde med i dette modul: Arbejdsplanlægning og Samarbejde, Faglig Kommunikation og Erhvervsfag.

I starten af december afholder I et rigtigt julemarked et sted i Vejle, hvor I i grupper har hver Jeres bod med produkter, som I skal udvikle og markedsføre. I skal selv stå i boden og sælge produkterne. Hver gruppe samarbejder med en lokal butik, der stiller produkter og viden tilrådighed for den gruppe, de hver især samarbejder med.

Efterfølgende skal I skrive en projektopgave om julemarkedet.

Eksamen:

GF1 afsluttes med en eksamen i en af dine 3 grundfag:

- Dansk C

- Engelsk C

- Samfundsfag C