Praktikcenter

Når du har gennemført grundforløbet på EUX Business, kan du tage en elevplads inden for Business-to-Business handel, event eller detail. Hvis du ikke har en elevplads, når du er færdig med grundforløbet, kan du starte dit hovedforløb i vores Praktikcenter, og søge elevplads mens du er i gang med dit hovedforløb.

Gennemfører du også studiekompetenceåret (2. år på EUX Business), kan du tage en elevplads inden for kontor- og administrationsområdet. Også inden for den uddannelsesretning, kan du starte i Praktikcentret, hvis du ikke har fundet en elevplads, når du er færdig med studiekompetenceåret.

Du kan læse mere om praktikcentret her.