ASF-klassen på HHX

Den merkantile studentereksamen (HHX) tages på 3 år. Den retter sig mod unge, der er interesseret i forretningslivet samt politiske og kulturelle forhold i Danmark og resten af verden.

Som ASF-elev er man på forhånd placeret på studieretningen “Økonomi & Informatik”, hvor studieretningsfagene er Virksomhedsøkonomi A og Informatik B. Eleverne skal igennem et grundforløb, hvor der både fokuseres på det faglige og på afklaring af deres personlige ressourcer i forhold til det at gå på en HHX-uddannelse. Udover studieretningsfagene undervises eleverne i de samme fag som almindelige HHXelever på samme studieretning.

I ASF-klassen tager vi særlige hensyn. Der er maksimalt 12 elever i klassen, og de fysiske rammer tilpasses elevernes særlige behov. De fleste af timerne læses i klassen, mens nogle af valgfagene læses sammen med de andre HHX-elever. Der arbejdes i vid udstrækning med IT i undervisningen. Alt undervisningsmateriale og lektionsplaner mv. vil være tilgængelig online.

ASF- eleverne kan, lige som de andre elever på Campus Vejle, vælge at deltage i fester, ture og udvalg, hvis de har lyst.

Alle lærere og vejledere, der skal have med klassen at gøre, får målrettede kurser. Desuden tilbydes hver elev en mentor. Med en studenterhue fra Handelsgymnasiet kan eleven søge ind på mere end 240 videregående uddannelser i Danmark.

Om optagelse på uddannelsen
Elever kan ansøge om optagelse i ASF-klassen på HHX, når eleven er diagnosticeret med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Beslutningen om optagelse vil ske på baggrund af en visitationssamtale på Campus Vejle. I visitationen vurderes det blandt andet, om eleven har tilstrækkelige faglige forudsætninger i dansk, engelsk og matematik. Det er ikke et krav, at eleven har gennemført folkeskolens afgangsprøve i alle fag.
I visitationen deltager vejledere fra Handelsgymnasiet og fagpersoner med erfaring inden for ASF.

Om skolen
Campus Vejle er Trekantområdets største udbyder af ungdomsuddannelser og tilbyder bl.a. HHX, HF, EUDog
EUX-Business. Derudover har vi mere end 10 års erfaring med undervisning af unge med Aspergers syndrom
på vores AspIT og AspIN uddannelser.

Indmeldelse og yderligere information:

Kontakt Toni Clausen på tlf. 7216 2616 eller e-mail: tocl@campusvejle.dk.

Hent ansøgningsskema her.