Censor

I forbindelse med den mundtlige eksamen udarbejder faglæreren en undervisningsbeskrivelse. Heri dokumenterer faglæreren over for censor og elever, at undervisningen opfylder alle bekendtgørelsens mål.

Undervisningsbeskrivelsen dækker de emner, som eleverne har gennemgået og er grundlaget for eksamen.