Tid til at vælge gymnasium?

Inden d. 1. marts vælger de fleste unge i 9. og 10. klasserne ungdomsuddannelse. Noget vi ved bliver diskuteret i de fleste hjem i denne tid. Det er vigtigt at vælge rigtigt - og valget handler om at holde mulighederne åbne for de unge, den dag de står med huen på. Meget har ændret sig, siden vi forældre selv skulle vælge uddannelse.

Siden 2005 har flere gymnasiereformer, ændret og harmoniseret de gymnasiale uddannelser i Danmark, så både STX, HTX, HF og HHX giver lige adgang til videregående uddannelse, dog med den undtagelse af egentlige naturvidenskabelige uddannelser som fx. læge, biolog og ingeniør m.fl., der har særlige fagkrav inden for det naturfaglige område.

Hvis de unge fx. ønsker at læse jura, psykologi, historie, cand. mag., statskundskab, økonomi, sprog, IT-videnskab, skolelærer, pædagog, sygeplejerske eller vil ind til politiet eller forsvaret, giver alle gymnasiale uddannelser lige adgang til drømmestudiet. HHX giver adgang til 240 videregående uddannelser - afhængig af de valgte fag og niveauer.

Uddannelserne adskiller sig nu "kun" på studieretningsfag. Hvor det almene gymnasium eller det tekniske gymnasium har fag som fysik, kemi, geografi og oldtidskundskab, har vi afsætning, virksomhedsøkonomi, erhvervsret og international økonomi på handelsgymnasiet. Fag med dagsaktuelt samfundsorienteret indhold, der bringer de unge tættere på virkeligheden. Ellers har de traditionelle fag som dansk, engelsk, matematik osv. det samme niveau på alle gymnasieuddannelserne.

Alle gymnasiale uddannelser har til formål at bibringe eleverne almen dannelse såvel som faglig udvikling og sigter mod at eleven skal læse videre på videregående uddannelser på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademiet mv.

Valget handler derfor ikke længere så meget om hvilken gymnasieuddannelse, der sikrer adgang til drømmestudiet bagefter. Det handler om at finde den skole, der tiltaler de unge mest, har de fag, som interesserer den kommende student mest - og har et godt socialt miljø, hvor de unge kan trives og have godt fællesskab med deres nye studiekammerater - både indenfor og udenfor skoletiden.

Hvorfor vælge handelsgymnasiet?

HHX giver adgang til de videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler, professionshøjskoler og erhvervsakademier på lige fod med andre gymnasiale uddannelser.

Vi er det moderne gymnasium med nye spændende erhvervsrettede fag, som fx. afsætning, virksomhedsøkonomi, erhvervsret og samfundsfag. I handelsgymnasiet giver vi de unge mere viden om den virkelighed, de skal ud og navigere og arbejde i. Handelsgymnasiet er også den gymnasieform, der har flest internationale aktiviteter i form af studieture, særlige talenthold for sprogligt dygtige elever og forskellige praktikmuligheder i udlandet, både under og efter uddannelsen.

Hos os arbejder vi målrettet med 21st Century Skills, der dækker over de kompetencer, de unge skal tilegne sig for at have de bedste chancer i det arbejdsmarked, de skal ud i om nogle år, som ingen endnu kender, fordi den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere.

Med fire  forskellige linjer indeholdende 10 studieretninger og i alt 20 forskellige valgfag kan vi på Campus Vejle tilbyde de unge en gymnasieuddannelse, der i vid udstrækning er tilpasset den enkeltes ønsker og interesser.

Vi lægger stor vægt på samarbejde og fællesskab - også udenfor skoletiden.

Dyrker dit barn eliteidræt, har vi på Campus Vejle et sportscollege, hvor vi samarbejder med de lokale idrætsklubber om at give de unge muligheden for at videreudvikle sig sportsligt, samtidig med de tager en ungdomsuddannelse.

Har I som forældre behov for en personlig samtale om handelsgymnasiet, er I meget velkomne til at kontakte os og få en aftale med vore studievejledere for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde jer, og hvilke muligheder jeres barn har med en studenterhue fra handelsgymnasiet.