Hvad kan jeg bagefter?

Studenterhuen fra handelsgymnasiet giver dig mulighed for at søge direkte ind på op til 240 videregående uddannelser på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier i Danmark, afhængig af hvilke valgfag og fagniveauer du har valgt.

For dig betyder det, at du ikke behøver bekymre dig om, hvor vidt du kan komme ind på din drømmeuddannelse, hvis du vælger at gå på handelsgymnasiet. Du skal dog være opmærksom på, at mange egentlige naturvidenskabelige uddannelser (fx læge, biolog, visse ingeniøruddannelser m.fl.) har særlige krav til naturvidenskabelige fag ved optagelse.

På UddannelsesGuiden findes Adgangskortet, hvor du kan se hvilke uddannelser, du kan komme ind på, hvis du indtaster dine fag og niveauer.

Vi vil gerne anbefale dig at forsøge dig med forskellige fagkombinationer i adgangsnøglen, så du kan se, hvilke valgfag du skal vælge, for at komme ind på din drømmeuddannelse.

For alle gymnasiale uddannelser gælder, at der er videregående uddannelser, som kræver supplerende fag - uanset om du vælger HHX, HTX, STX eller HF. Hvis du har behov for supplerende fag inden for det naturvidenskabelige område (hvis du fx gerne vil læse til læge) kan du tage de supplerende fag på Campus Vejle HF & VUC.

Hvis du bare VIL gå på Campus Vejle - fx. fordi vi har det fedeste uddannelsesmiljø og alle dine venner vælger at gå her -  så har du muligheden for at supplere din HHX med de nødvendige naturfag enten som HF enkeltfag. eller du kan evt. kigge nærmere på vores 2-årige HF for Unge, hvis du ønsker en videregående uddannelse inden for det naturvidenskabelige område.