Ture til udlandet

I Handelsgymnasiet har vi en lang række internationale aktiviteter og internationale tilbud til dig. Internationalt udsyn er vigtigt for dig, der går i handelsgymnasiet, da virksomheder tiltagende grad internationaliseres og markeder globaliseres.

Alle vore linjer/studieretninger har studieture til europæiske lande og for nogles vedkommende også mulighed for at besøge lande, der ligger længere væk. Antallet af studieture varierer fra studieretning til studieretning. Men du skal påregne udgifter til udenlandske studieture uanset hvilken studieretning du vælger.

De fleste udenlandske studieture går til en europæisk storby i et land, der taler et eller flere af de sprog, du lærer i handelsgymnasiet. Formålet er, at du skal opleve at bruge sproget i praksis og samtidig lære mere om landets kultur og erhvervsliv. Du kan læse mere om de enkelte studieretningers udlandsture under de forskellige linjer på HHX.

Du har også mulighed for at søge international praktik i tre uger, hvor du kommer til at arbejde 3 uger i en virksomhed i et andet EU-land, så du stifter bekendtskab med kultur og arbejdsmarked på første hånd, lige som du kan komme i udenlandsk praktik efter afsluttet HHX.

Endelig har vi en række talentprogrammer inden for tysk, fransk og engelsk, hvor du kan udvikle dine sprogkompetencer ud over det, du får med i den almindelige sprogundervisning i gymnasiet.

Endelig kan du opnå et European Business Baccalaureate Diploma, der er et europæisk eksamensdiplom, der gør det nemmere for dig at søge arbejde og studier i udlandet efter gymnaiset, hvis du ønsker det. Det kræver, at du vælger den engelsksprogede "Global Marketing" linje og tager 3 uger i praktik i udlandet.

Du kan læse mere om de forskellige internationale tilbud ved at klikke på menuen til venstre.