HHX Marketing (English)

Undervisningen i de centrale fag vil på denne studieretning foregå på engelsk.

I Global Marketing studieretningen er fokus i højere grad globalt. Globaliseringen fylder meget i vores hverdag, og på denne studieretning vil der være fokus på at forstå, hvordan globaliseringen er blevet så omfattende, og hvilken betydning globaliseringen har for udviklingen i verden.

På denne studieretning vil verdensøkonomien fylde mere, og fokus på hvordan den påvirker Danmark, og hvilke muligheder Danmark har for at agere i det globale samfund. I Global Marketing vil det være landenes konkurrence med hinanden, der lægges vægt på, og hvordan Danmark kan blive ved med at være konkurrencedygtig.

Du lærer at lave forretningsmodeller, hvor du skal tage stilling til, hvordan virksomhedens strategi skal være.

I marketing er der ikke kun fokus på virksomheden, men også forbrugeren er vigtig at kende. Den moderne forbruger er anderledes end tidligere, og det er vigtigt at indtænke denne viden i sin forretningsplan. Moderne forbrugere bruger fx Mobilepay i stedet for Dankort, og deleøkonomien vokser, således det måske ikke handler om at sælge et produkt, men formidle en forbindelse mellem forskellige aktører, som fx Airbnb gør det.

På marketinglinjen vil en del af undervisningen være projektorienteret, hvor der arbejdes tæt sammen med erhvervslivet. Studieturene kunne gå til en europæisk storby, hvor du fx kunne undersøge hvordan Danmark markedsføres i udlandet.

Lidt stikord til noget af det, du kommer til at lære mere om er:

  • Globalisering fremadrettet og bagudrettet - udviklingen af det globale samfund, hvordan kom det hele til at se sådan ud?
  • Makroøkonomi, verdensøkonomien
  • Fokus på internationale sammenhænge
  • Hvordan agerer Danmark i verden?
  • Hvordan bliver Danmark konkurrencedygtig i den globale verden?
  • Landenes konkurrence med hinanden
  • Brancher, lande, klynger
  • og meget mere...

Her kan du se mere om hvilke fag, du får på studiet.

Mathias Eriksen, 18 år, Hedensted 

Jeg gik oprindeligt på Lukasskolen i Vejle, var et år på efterskole og et år på udveksling i Arizona i USA. I Arizona gik jeg i skole og lavede velgørenhedsarbejde for Rotary. Mit USA-ophold gjorde, at jeg havde nået et rimeligt godt niveau med engelsk, så jeg valgte den engelsksprogede Global Marketing linje på Handelsgymnasiet for at vedligeholde mine engelske og samtidig blive klar til at læse videre på Copenhagen Business School, hvor drømmestudiet - Cand. Merc. i Marketing - også foregår på engelsk.I den engelsksprogede klasse forventede jeg, at niveauet blandt eleverne var lidt højere pga. den udfordring det er, at modtage undervisning på engelsk. Det holdt stik, og det, at vi alle er i samme båd med udfordringerne på engelsk, gør at alle i klassen er gode til at hjælpe hinanden. Alle i klassen har ambitioner og vil gerne den sproglige udfordring. Det betyder at alle kæmper for det og hjælper hinanden. Det giver et godt arbejdsmiljø i klassen.

Caroline Deleuran, 16 år, Jelling

Jeg valgte Handelsgymnasiet på Campus Vejle, fordi jeg her kunne komme på den engelsksprogede linje, der hedder Global Marketing. Jeg elsker det engelske sprog, ser engelske film og læser til dagligt bøger på engelsk, så for mig giver det ekstrem god mening, at gå på en HHX-linje, hvor jeg kan blive undervist på engelsk. Jeg vil helt klart anbefale den engelsksprogede marketinglinje til andre, som er klar til at udfordre sig selv en lille smule mere, og som har en interesse for det engelske sprog. Det bedste ved det hele er, at samtidig med at du bliver bedre til engelsk ved at vælge denne linje, får du også et stort forspring til de videregående studier, da det meste af undervisningen her formodentligt vil foregå på engelsk og med engelske bøger. Når jeg er færdig med handelsgymnasiet, vil jeg gerne et år i praktik i England med Campus Vejles internationale praktikprogram. Bagefter vil jeg enten læse jura eller marketing – lige nu er mit yndlingsfag marketing, så det er nok den vej jeg hælder. Jeg drømmer om at bosætte mig i England, når jeg på et tidspunkt er færdig med min uddannelse.