Deltagerbetaling
Hvad koster undervisningen?

AVU

  • 120 kr. for kernefag (dansk, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og historie)
  • 1.230 kr. for tilvalgsfag (fx. it, billedkunst)
  • efterlønnere og alderspensionister, skal betale en tillægsdeltagerbetaling pr. modul på 750 kr.
  • Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld kostpris. 
    Her kan du læse mere om de nøjagtige priser og videregående uddannelser.

2-årig HF

  • Undervisningen er gratis

HF enkeltfag

 

FVU-undervisning og Ordblindeundervisning er fortsat gratis.

------------------

Deltagerbetalingen kan refunderes, når man har taget en hel hf eller en 'hf-pakke' -forhør nærmere hos studievejlederne.

-----------------

Når du søger SU, kan du særskilt søge om tilskud til deltagerbetalingen - under punktet ’Tilskud til deltagerbetaling’.  
85 % af din deltagerbetaling blive tilbagebetalt løbende sammen med din SU. Tilskuddet er skattepligtigt ligesom SU.
-----------------

Betaling 
Du kan betale via netbank eller mobile pay.

Netbank: Reg.nr. 9347 konto 457 98 18706

Mobile pay: 72 16 26 91

HUSK AT OPLYSE NAVN + KURSISTNUMMER VED BETALING!!!