FVU - Forberedende Voksenundervisning

FVU-dansk......
.....hvis du vil være bedre til
• at følge med i aviser, blade og tv
• at læse en manual
• at skrive en besked eller et brev
• at læse for dine børn eller hjælpe dem med lektier

FVU-matematik......
.....hvis du gerne vil
• være bedre til at regne
• have bedre overblik over hverdagens tal
• lære de grundlæggende ting i matematik
• kunne hjælpe dine børn med matematik

Undervisning der passer til netop dig
• kurserne er gratis
• flere trin af forskellig sværhedsgrad
• 40-80 lektioner på hvert trin
• lærer og kursist afgør i fællesskab, hvilket trin, der er bedst at begynde på
• hvert trin kan afsluttes med en prøve
• vælg mellem aften- eller dagkurser
• kurserne er tilrettelagt for voksne
• der er kun ca. 15 kursister på hvert hold
• lærerne er specielt uddannet til FVU-undervisning
• undervisningen kan også foregå på virksomheder, andre uddannelsesinstitutioner, på
fagforeningen m.m.
• hvis du er kortuddannet og kurset foregår i arbejdstiden, kan du få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte)

fileadmin/./filer/VUC/2015-2016/FVU_samlet_udbud_15-16_januar.pdfKontakt en Studievejleder for nærmere information.