Højere forberedelsesseksamen (HF)

HF er en forkortelse af højere forberedelseseksamen. Det er en gymnasial uddannelse på linje med studentereksamen og højere handelseksamen og giver samme kompetence i forhold til videreuddannelse, alt efter hvilken fagpakke man vælger. 

En hel HF på VUC består af en række obligatoriske fag og nogle valgfag. Dertil kommer en større skriftlig opgave med selvstændig karakter. 
Valgfagene kan enten være overbygning på et obligatorisk fag, der altså tages på et højere niveau, eller et helt nyt fag.

HF muligheder

På Campus Vejle har vi følgende tilbud inden for HF uddannelsen:

HF-2 - den 2-årige hf-uddannelse for unge - læs mere her

HF-Multienkeltfagsforløb på 1 år - pakke med fag til kvote 2 - læs mere her

HF-enkeltfag - fleksibelt forløb - læs mere her

HF-Flex -Læs mere her og på Campus365 

HF-For-forløb til EUX -Læs mere her