Eksamen

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener. Når du har bestået HF-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

De skriftlige og mundtllige eksamener afholdes på VUC Vejle i maj/juni måned, med mulighed for sygeeksamen i august.

På VUC Vejle er det endvidere muligt at gå til HF-eksamen i december/januar i en række af vores flexfag samt i nogle enkeltfag

Se her hvilke der har vintereksamen.