Realkompetencevurdering for HF

VUC’erne landet over tilbyder en individuel vurdering af dine realkompetencer i forhold til målene i enkelte fag, der udbydes på HF. Nogle fag vurderes i Vejle, mens vi i andre fag henviser til andre VUC’er. Kontakt en studievejleder for nærmere information.

 

Hvad er realkompetencer?

Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer indenfor et fag, uanset hvor og hvordan de er opnået.

Realkompetencer kan fx være opnået:

 • I arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse
 • Gennem højskoleophold og aftenskolekurser deltagelse i foreningslivet, fx som idrætsleder
 • Som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
 • Gennem udlandsophold, fx sprogtilegnelse

 

Hvordan foregår en RKV

 1. Indledende samtale og vejledning
 2. Vurderingsplan udarbejdes - foretages altid med udgangspunkt i målene for det konkrete fag
 3. Dokumentation indsamles - du har selv ansvaret for at dokumentere dine kompetencer, fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l.
 4. Kompetencerne afprøves – gennem samtale og test eller opgaveløsning
 5. Vurdering og evt. anerkendelse

 

Hvad kan du søge realkompetence i?

Det er muligt at søge realkompetence i et eller flere af de fag, som VUC udbyder.

Hvordan søger du realkompetencevurdering på HF?

 1. På www.minkompetencemappe.dk finder du en "kompetencemappe", som du udfylder. Du kan også udarbejde et CV med særlig fokus på de opnåede kompetencer inden for det eller de fag, du ønsker.
 2. Du fremskaffer den nødvendige dokumentation, fx kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l.
 3. Du sender din ansøgning og dokumentationen til det anviste VUC.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Studievejledningen på 72162616.