Tid til at vælge gymnasium?

Information til forældre med unge i 9. og 10. klasse om den ny HF

Den 2. årige HF-uddannelse kan fremover søges allerede fra 9. klasse og retter sig primært mod en række professioner. 

Fremover skal den 2-årige HF-uddannelsen være målrettet professionsbachelor uddannelserne som f.eks. sygeplejerske, politi, socialrådgiver, pædagog, ingeniør samt alle de merkantile og tekniske uddannelser på erhvervsakademierne. Men med den rette kombination og antal af valgfag giver uddannelsen desuden adgang til alle andre videregående uddannelser på lige fod med STX, HTX og HHX.

Valget handler derfor ikke længere så meget om hvilken gymnasieuddannelse, der sikrer adgang til drømmestudiet bagefter. Det handler om at finde den skole, der tiltaler de unge mest, har de fag, som interesserer den kommende student mest - og har et fedt studiemiljø - hvor de unge kan trives og have godt fællesskab med deres nye studiekammerater - både indenfor og udenfor skoletiden. Unge HF-elever bliver en del af gymnasieafdelingens ungemiljø, og går sammen med jævnaldrende gymnasieelever fra handelsgymnasiet.

Hvorfor vælge HF på Campus Vejle?

  • Fordi du er målrettet og går efter en professionsbachelor uddannelse
  • Fordi den kun tager 2 år og du gerne vil videre
  • Fordi de enkelte HF2-fagpakker er målrettet din drømmeuddannelse
  • Fordi Campus Vejle har det bedste studiemiljø - flest unge vælger os.

Vi er det moderne gymnasium med nye spændende erhvervsrettede fagpakker. I alle fagpakker vil der desuden blive indlagt projekt/praktik perioder hvor de studerende får lov at snuse til de videregående uddannelser inden for deres interesse felt.   

Vi lægger stor vægt på samarbejde og fællesskab - også udenfor skoletiden.

Dyrker dit barn eliteidræt, har vi på Campus Vejle et sportscollege, hvor vi samarbejder med de lokale idrætsklubber om at give de unge muligheden for at videreudvikle sig sportsligt, samtidig med de tager en ungdomsuddannelse.

Har I som forældre behov for en personlig samtale om HF uddannelsen, er I meget velkomne til at kontakte Campus Vejle og få en aftale med vore studievejledere for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde jer, og hvilke muligheder Jeres barn har med en studenterhue fra HF.

Hent brochuren "HF for Unge" her. Her kan du også se hvilke fagpakker vi udbyder på Campus Vejle