Evalueringer

På VUC foretages årlige trivselsmålinger.

Se rapporterne for trivselsundersøgelserne her:

2015

2016