4 klare mål for erhvervsuddannelserne

Ministeriet har opstillet følgende 4 mål, som skolen løbende arbejder på at nå:

Mål 1: antallet af ansøgere til EUD skal øges

Mål 2: antallet af elever der fuldfører skal øges

Mål 3: eleverne skal blive så dygtige, som de kan

Mål 4: elevernes trivsel skal øges

Ved at klikke på målene 1 og 4, kan du se resultaterne for erhvervsuddannelserne på Campus Vejle