Rapporter fra trivselsmålinger

 

 

Elevtrivsel 2016           Oversigt over hovedresultater 2016