Kvaliteten af undervisningen udvikles løbende på EUD/EUX. På baggrund af målinger af elevernes trivsel og måling af elevernes oplevelse af undervisningen i de enkelte fag, inddrages elever og medarbejdere i udarbejdelsen af handleplaner for afdelingen