Evaluering

 

Evaluering af undervisningsforløb

Kursisterne foretager én gang pr. semester en evaluering af deres undervisningsforløb. VUC's ledelse har opstillet en række emner, der som minimum skal behandles i evalueringen. Holdets lærer laver en skriftlig opsamling på evalueringen, og opsamling og evt. opfølgning godkendes af holdet. Opsamlingerne afleveres til VUC's ledelse.

Trivselsrapporter for HF

2015

2016