Fravær

I følge § 3 og § 7, stk. 3 i fraværsbekendtgørelsen skal vi oplyse fraværet for de gymnasiale uddannelser.

For skoleåret 2017/2018 ser det således ud:

HF: 22,8%

HHX: 13,5%

Samlet: 18,2%