Stastistikker

HF kursisters fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens - klik her
HF overgangsfrekvens til anden uddannelse - klik her

Karakterer på HF

Karakterer HF 2005 - 2014 - link til Undervisningsministeriet
På siden vælger du, hvilket fagniveau, A,B eller C, du ønsker at se karakterer for.

-------------------------
Karakterer HF 2011-2012

-------------------------
Karakterer HF 2011

-------------------------
Karakterer HF 2010