De retningsgivende mål

De retningsgivende mål skal sætte retning for institutionernes kvalitetssikring og udvikling i forhold til elevernes faglige niveau, elevernes trivsel og sætte fokus på de gymnasiale uddannelser som grundlag for videregående uddannelse. De retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelser er følgende:

  • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan
  • En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse
  • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.

På hjemmesiden viser vi de aktuelle tal for de tre mål. Resultaterne for det første år med den nye bekendtgørelse vil være tilgængelige i det tidlige forår 2019

Kvalitet på Handelsgymnasiet

Hvert efterår gennemføres elevtrivselsundersøgelse på Handelsgymnasiet. På baggrund af resultaterne udvælges indsatsområder for det kommende skoleår.

I nedenstående tabel er udviklingen på 4 overordnede vurderinger vist - for de seneste 3 år.

I menuen til venstre er der adgang til evalueringsrapporterne, der indeholder alle resultaterne. I menuen er der ligeledes adgang til opfølgningsplaner og links til relevante statistikker