1400 skoleelever på besøg

1400 elever fra Vejles 8. klasser møder erhvervsuddannelserne i denne uge

For 8. år i træk besøger ca. 1400 elever fra Vejles 8. klasser Campus Vejle, SOSU-skolen og Syddansk Erhvervsskole, der samarbejder med UU om at afvikle Skills 2019, hvor de unge gennem forskellige aktiviteter og konkurrencer på skolerne stifter bekendtskab med erhvervs-uddannelser i Vejle.

På Campus Vejle bliver skoleeleverne præsenteret for EUX Business og EUD Business, der begge er erhvervsrettede uddannelser inden for det merkantile område. Eleverne løser derfor både praktiske og teoretiske opgaver inden for både handels-, kontor- og detailhandelsområderne. På detailhandelsområdet skal eleverne fx opbygge deres egen forretning med butikskoncept, personale og produkter i butikken, mens de inden for kontor og handelsområdet gennemfører et ordreflow i en handelsvirksomhed fra ordreindgang til kalkulation. Andre aktiviteter indebærer, at de unge skal sætte sig ind i de to uddannelser, for at løse de opgaver, der stilles undervejs.

Eleverne møder også Campus Vejle Sportscollege, der præsenterer E-sportslinjen, hvor eleverne kan prøve at spille mod E-sportslinjens professionelle spillere.

Det er et stort arrangement, hvor mange mennesker er involverede i planlægningen og afviklingen på de enkelte skoler. På Campus Vejle er det studievejledere, lærere og skolens Praktikcenter, der står for planlægningen og gennemførelsen af arrangementet.

De lokale og indledende runder af Skills 2019 strækker sig over tre dage, hvor skolerne hver dag får besøg af knap 500 elever, der konkurrerer i hold á tre elever med at løse en række uddannelsesrelevante opgaver på tid. Hver dag kåres de to hold, der samlet på tværs af de tre skolebesøg har løst opgaverne korrekt og hurtigst. Torsdag findes de to bedste hold i den samlede lokalkonkurrence, der går videre til DM i Skills i Næstved i foråret 2019.